نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت
مسیر پیمایش شما خدمات مشاوره املاک خدمات

به گذشته نگاهی داشته باشید ولی برای تامین نیازهای آینده ساختمان بسازید.

موضوع فعالیت 

1- تجمیع سرمایه افراد جهت مشارکت در پروژه ها به صورت تعاونی (صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات سهامی خاص)

2- سرمایه گذاری در املاک (خرید و فروش ، مشارکت در ساخت ، ساخت و ساز و ...) با ارائه طرح توجیهی و برگرفته از نتایج بازارسنجی

3- ارائه خدمات مهندسی برتر توسط شرکت نیکان آموت (مدیریت فنی پروژه ها)

4- ارائه خدمات اجرای پروژه های ساختمانی توسط شرکت نیکان ابنیه گسنر (طرح ها و پروژه ها)

اجرا با روش های نوین و صنعتی در مدت زمان بهینه مطابق سلیقه و نیاز بازار هدف ( زیربنا ، مصالح مناسب ، طراحی ، استحکام ، زیبایی ظاهری و ...)

5- تحقیقات ، بازاریابی ، خرید و فروش املاک مورد سرمایه گذاری با همکاری گروهی از مشاورین کار آزموده ملک و مشاورین حقوقی

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color