نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

مقاله ها

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات سهامی خاص

به گذشته نگاهی داشته باشید ولی برای تامین نیازهای آینده ساختمان بسازید.

موضوع فعالیت 

1- تجمیع سرمایه افراد جهت مشارکت در پروژه ها به صورت تعاونی (صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات سهامی خاص)

2- سرمایه گذاری در املاک (خرید و فروش ، مشارکت در ساخت ، ساخت و ساز و ...) با ارائه طرح توجیهی و برگرفته از نتایج بازارسنجی

3- ارائه خدمات مهندسی برتر توسط شرکت نیکان آموت (مدیریت فنی پروژه ها)

4- ارائه خدمات اجرای پروژه های ساختمانی توسط شرکت نیکان ابنیه گسنر (طرح ها و پروژه ها)

اجرا با روش های نوین و صنعتی در مدت زمان بهینه مطابق سلیقه و نیاز بازار هدف ( زیربنا ، مصالح مناسب ، طراحی ، استحکام ، زیبایی ظاهری و ...)

5- تحقیقات ، بازاریابی ، خرید و فروش املاک مورد سرمایه گذاری با همکاری گروهی از مشاورین کار آزموده ملک و مشاورین حقوقی

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color